En mere sikker måde at foretage trafiktælling
Vort system kan tælle og opdele trafikken i forskellige enheder

Trafikregistreringer udføres med et bredt spektrum af formål, der strækker sig fra at understøtte den overordnede vejplanlægning til at besvare klagesager om f.eks. for høje hastigheder.

Anvendelse af trafikregistreringer foregår i forbindelse med løsning af opgaver om trafiksikkerhed, miljøforhold, kapacitet, vejvedligeholdelse og lignende.

Endelig foretages trafikregistreringer til brug for statistiske opgørelser over udviklingen i trafikken eller hastigheden på vejnettet.

Udover antallet af køretøjer har også sammensætning af køretøjer stor betydning ved planlægning af nye vejanlæg eller ved vurderinger af trafiksikkerhed, støjniveau, vejslid eller lign.

LED-Mark ITS har udviklet et system, som er i stand til at matche ovenstående. Systemet kan tælle og opdele trafikken i forskellige enheder. Simpel og billig installation til langvarig tælling.

Systemet består af I-Module.

Trafikregistreringer udføres med et bredt spektrum af formål, der strækker sig fra at understøtte den overordnede vejplanlægning til at besvare klagesager om f.eks. for høje hastigheder. Anvendelse af trafikregistreringer foregår i forbindelse med løsning af opgaver om trafiksikkerhed, miljøforhold, kapacitet, vejvedligeholdelse og lignende. Endelig foretages trafikregistreringer til brug for statistiske opgørelser over udviklingen i trafikken eller hastigheden på vejnettet. Udover antallet af køretøjer har også sammensætning af køretøjer stor betydning ved planlægning af nye vejanlæg eller ved vurderinger af trafiksikkerhed, støjniveau, vejslid eller lign. LED-Mark ITS har udviklet et system, som er i stand til at matche ovenstående. Systemet kan tælle og opdele trafikken i forskellige enheder. Simpel og billig installation til langvarig tælling. Systemet består af I-Module.