LED-Mark ITS ApS startede i 2001
Intelligente vejmarkeringer, som øger menneskers sikkerhed i trafikken

LED-Mark ITS ApS er en professionel leverandør og samarbejdspartner, når det gælder intelligente vejmarkeringer baseret på solcelle energi.

Vi stiller høje krav til os selv i alle henseender, så vi fremstår som en kompetent leverandør og samarbejdspartner.

Men først lidt historie

Den grundlæggende idé omkring LED-Mark ITS ApS startede i 2001. Det begyndte, da LKF Vejmarkering A/S blev kontaktet af en opfinder, som havde en ny idé til vejmarkering.

En brainstorming imellem Torben Lausten fra TL Lyngsaa A/S, produktudvikler indenfor intelligent belysning, og LKF Vejmarkering resulterede i idéen om ”solcellebrikken”.

Siden da har LED-Mark ITS arbejdet videre med idéen i samarbejde med andre produktudviklere indenfor Intelligente Transport Systemer. Den første patent ansøgning blev indsendt i 2003.

I 2006 besluttede det svenske moderselskab AB GEVEKO at investere i dette område, og de etablerede Geveko ITS AB. Geveko ITS A/S blev etableret i 2008, og er i dag den virksomhed, som håndterer alle aktiviteter vedrørende Intelligente Transport Systemer.

I 2015 flyttede Geveko ITS til egne lokaler med bedre produktionsfaciliteter, og blev den 1/11 2015 solgt til andre investorer. Efter at hele Geveko koncernen var blevet solgt, ønskede de nye investorer ikke at fortsætte med datterselskabet.

Virksomheden skiftede navn og hedder i dag LED-Mark ITS ApS

Mission

At udbyde intelligente vejmarkeringer, som forbedrer menneskers sikkerhed i trafikken.

Vision

LED-Mark ITS vil være en visionær og kompetent leverandør af intelligente vejmarkeringer, og dermed en uundværlig samarbejdspartner.

Vi vil vælges frem for vore konkurrenter på grund af vores værdiskabende løsninger til gavn for både kunder og med-trafikanter.

Se også Geveko-markings.com

Se video-præsentationer