LED-Mark viser vej
LED belysning til brug på steder hvor der er særlige risici

Et selvforsynende LED system som er energibesparende, og samtidig bevare miljøet.

LED-Mark systemet består af en solcellebrik, som kan anvendes i mange forskellige henseender. Ofte anvendes solcellebrikken som en supplerende afmærkning/vejmarkering ved f.eks. farlige vejstrækninger, advarsel imod frost, eller steder hvor der er risiko for, at særlige risici er tilstede eller opstår.

For yderligere information – download vores Produktblad

LED-Mark forhandles i Danmark af:

LED-Mark ITS ApS
Bygaden 76
5953 Tranekær

Mobil: +45 24 29 56 99

Se video-præsentation