Intelligent Transport Systemer
Fremtiden er intelligente veje

Elektronik industrien er en verden i kontinuerlig udvikling. Hver dag udvikles der nye smarte, mindre og mere intelligente komponenter.

LED-Mark ITS følger denne udvikling meget nøje og søger løbende at udvikle og forbedre vores produkter, så vi hele tiden er et skridt foran.

Forskning og udvikling

Lytte, tænke og tale er, hvad fremtidens veje vil være i stand til.

Teknisk vil det betyde, at vejen vil kunne føle, bearbejde information, tage beslutninger, kommunikere og tage aktion. I dette sammenhæng er der tale om vejens overflade.

En intelligent vejoverflade består af sensorer, evnen til at behandle data samt kommunikationsanordninger, som skaber et afgørende supplement til intelligent infrastruktur og intelligente køretøjer.

En følsom vejoverflade indsamler information om vejens forhold og egenskaber, hvilke kun er pålidelige, hvis de er målt tæt på vejens overflade.

Samtidig er køretøjernes bevægelse og position, når de færdes på vejen af stor interesse, når der skal udvikles administrationssystemer til at håndtere trafikken samt sikkerheds/støtte systemer til brugerne af vejen.

LED-Mark ITS….altid et skridt foran

iRoad projektet er et forskningssamarbejde imellem Lulelå University of Technology (LTU), LED-Mark ITS, Eistec og det Svenske Vejdirektorat (Vägverket).

Formålet med projektet er at udvikle den nødvendige teknologi, der skal til for at opnå intelligente veje, som vil medføre en mere sikker og effektiv anvendelse af vejene.

Den overordnede målsætning er, at udvikle intelligente vejmarkeringer baseret på solcelle energi ved hjælp af integrering af sensorer, dataindsamling, processorer og kommunikationsanordninger i selve vejmarkeringen.

Projektet er til gavn både for brugerne af vejen og de, som skal vedligeholde den.

Et andet formål med forskningsprojektet iRoad er at skabe løsninger til en teknisk platform, som frembringer et selvforsynende og uafhængigt system, der kan samarbejde med andre intelligente infrastruktur systemer og intelligente køretøjer.

Se video-præsentationer