I-Module - A Foresighted Sensor
Identifies the amount, speed and direction of selected objects

I Module contains:

  • A radio transmitter and receiver that communicates with LED-Guides, which acts as a PC interface, and controls GSM modem
  • Battery as power supply with solar cells for charging
  • 3D infrared camera that can see the size, direction and speed of passing
  • 2 pcs. Infrared flashlights, controlled by the 3D camera
  • GSM modem that sends alarm to the authorities, as well as module failure
  • A PC on which the 3D camera software runs and programs that detect all data and events on the hard drive
  • Possibility of implementing other features, such as 2D cameras and traffic counts

I-Module is used in conjunction with our LED Guide.

I-Module indeholder: •En radiosender og modtager som kommunikerer med LED-Guides, og som fungerer som PC interface, samt styrer GSM modem •Batteri som strømforsyning med solceller til opladning •3D infrarød kamera som kan se størrelse, retning og hastighed på forbikørende •2 stk. infrarøde blitzlamper, som styres fra 3D kameraet •GSM modem, som sender alarm til myndighederne samt ved fejl på modul •En PC hvorpå 3D kamerasoftwaren kører samt program, der registrerer alle data og hændelser på harddisken •Mulighed for implementering af andre funktioner, såsom 2D kameraer og trafiktælling I-Module anvendes sammen med vores LED-Guide.