Greater safety for crossing pedestrians
Orange solar cells are integrated into the Pedestrian stripes

At least 73% of personal injury accidents and fatal accidents occur when a pedestrian is crossing lanes, bicycle paths or roadcrossings.

Everyone knows that a pedestrian crossing or pedestrian area marks a crossing on the road where cars and other traffic must keep back for any pedestrians who want to cross the road.

The pedestrian area can then be marked against the drivers by means of a blue sign – some places are supplemented with yellow lights.

These precautions are known in the street scene, so a motorist often ignores a pedestrian.

LED-Mark ITS has developed a system that makes it safer both for the crossing pedestrian and the motorist. Orange solar cells are integrated into the pedestrian stripes of the area, which are only activated when someone crosses the field. This way, the driver is warned only at the moment when a pedestrian is crossing.

Can be controlled from a light signal in conjunction with a cross.

The system consists of a combination of I-Module and LED-Guides.

Mindst 73% af personskadeuheldene og dødsulykkerne sker når en fodgænger er i færd med at krydse kørebaner, cykelstier eller i kryds. Alle ved, at et fodgængerfelt eller en fodgængerovergang markerer en overgang på vejen, hvor bilerne og anden trafik skal holde tilbage for eventuelle fodgængere, der ønsker at kommer over vejen. Fodgængerfeltet kan så markeres overfor bilisterne ved hjælp af et blåt skilt – visse steder suppleres med gule lamper. Disse forholdsregler er kendt i gadebilledet, derfor sker det ofte at en bilist overser en fodgænger. LED-Mark ITS har udviklet et system, som gør det mere sikkert både for den krydsende fodgænger og bilisten. Orange solcellebrikker integreres i de hvide “zebrastriber” i fodgængerfeltet, som kun aktiveres, når nogen krydser feltet. På den måde advares bilisten kun i det øjeblik, der er en fodgænger. Kan styres fra et lyssignal i forbindelse med et kryds. Systemet består af en kombination af I-Module og LED-Guides.