Right-wing accidents are an ever-increasing problem
New system should prevent right-wing accidents

Accidents with right-wing lorries and straight-running cyclists have in most cases very fatal consequences, especially for the cyclist, which is a very vulnerable road user. In a quarter of the cases, the accidents have a fatal outcome. *

LED-Mark ITS has developed a system, that warns the driver against cyclists at right turn in intersections. The system is independent, because no device must be installed on the bicycle or in the car.

On the roadway in intersection, LED-Guides are integrated, which are activated by a sensor when a cyclist approaches. LED-Guides begin to flash and warn the driver in good time.

The system consists of a combination of I-Module and LED-Guides.

* Source Road Directorate

Ulykker med højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister har i de fleste tilfælde meget fatale konsekvenser for især cyklisten, som er en meget sårbar trafikant. I en fjerdedel af tilfældene har ulykkerne en dødelig udgang.* LED-Mark ITS har udviklet et system, som advarer bilisten imod cyklister ved højresving i vejkryds. Systemet er uafhængigt, idet der ikke skal installeres en enhed på cyklen eller i bilen. På kørebanen i vejkryds integreres LED-Guides, som aktiveres ved hjælp af en sensor, når en cyklist nærmer sig. LED-Guides begynder at blinke og advarer på den måde bilisten i god tid. Systemet består af en kombination af I-Module og LED-Guides.